Bulancak

Bu  yöreler, M.Ö.l200  yıllarından  sonra  Deniz kavimleri  göçü sırasında  Muşkililer, Tibarenler, Tabaların  eline  geçti. Hitit  Devletinin  yıkılmasından sonra  bölge  Frigya  Krallığının  yönetimine  girmiştir. Doğudan  gelen  İskit  ile  Kimerler  tarafından  Frigler  yıkılınca, bölge M.Ö. 7.Yy.larda İskit  ve  Kimmer akınları kesilince  Ege  bölgesinde  hüküm  süren, ticaret  yapan ve  Koloni  şehirler  kuran Miletosluların  Sinop, Samsun, Ordu  Koloni  şehri  olarak  ve  Keresus  adı  ile  kurulmuştur. Giresun  M.Ö. 4.Yüzyıllarda  Pers  Devletinin  yönetimine  girmiş. M.Ö.3.Yüzyılda bir  süre  Kapadokya Krallığının  yönetiminde  kalmış,daha sonra Makedonyalıların iradesine  geçmiştir. M.Ö. 2. ve I.Yüzyıllarda  bölgeye  Pontuslular  hakim oldu.   

M.Ö. 6l.inci  yılda  Pontus Kralı  Midridates  Roma  Komutanı  Luculus'a yenilince, şehir  ve  yöre  yönetimi  Roma  yönetimine  girmiştir.     

M.S. 395 yılında  Roma  İmparatorluğu  ikiye  ayrılınca, Bulancak Doğu Roma  İmparatorluğunun  yönetimine  girmiştir. M.S.11.Yüzyılda  Doğu  Roma  Devletinin  Başkenti  İstanbul, Haçlılar  tarafından istila  edilince,İmparator  Kommenus'un çocukları  Trabzon'a  gelerek M.S. l204  yılında  Trabzon  Başkent  olmak üzere  Trabzon Rum Devletini  kurdular. Bulancak’ta  bu devletin  sınırları  içinde kaldı.  

M.S. 26  Ağustos  1071'de  Malazgirt  Meydan  Savaşı'ndan  sonra  Anadolu’nun  fethine  başlayan, akın  akın  Anadolu'ya  gelen  Selçuklu Türkleri  Karadeniz  sahillerini  de  Türk  hakimiyeti  altına  almıştır. Haçlı  Seferleri  sırasında  Anadolu  Selçuklu  Devleti'nin  zayıflaması  sonunda  sahil şeridi  Türklerin  elinden  çıkmış, M.S.l204  yılında  kurulan Trabzon  Pontus Devletinin  eline  geçmiştir. M.S. l277 yılında     Oğuzların  bir kolu  olan  ve  Anadolu'ya  gelen  Çepni  Türkleri, önce  Sinop'u  aldı. Bu sırada  Anadolu'da  Moğol  baskısı da  zayıflıyordu. Daha  sonra  bütün  Canik  Bölgesine  hakim olmaya  başladılar.                     

İşte  Giresun  ve  çevresinin  Türkleşmesini  sağlayan  Çepni  Türk  Beylerinden  olan  ve  Ordu-Giresun  yöresinde  Beylik  kuran Bayram Bey'den  sonra yerine  Hacı  Emir  Bey  geçmiş, Hacı  Emir  Bey'de  Trabzon  Pontus  Kralı  ile  l358 yıllarında  savaşmış, Bulancak  Hacı  Emir  Bey'in  oğlu  Süleyman  Bey  zamanında l397 yılında  Türklerin  eline  geçmiştir.  

Bölgenin  Hükümdarı  olan  Kadı  Burhanettin  bu  haberi  davullar  çalarak kutlamış, Süleyman  Bey'e  katılmak  için  elçiler  göndermiştir. Böylece  Trabzon  Rum  Devletinin  toprakları  Trabzon  ve  çevresi  olarak  kalmıştır.      

Fetihle  birlikte  bölgeye  Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Ala-Yurtlu, Bayındır, İğdir  gibi  Oğuz  Boyları gelip  yerleşmişlerdir.   

Fetihten  60-65  yıl  sonra  Bulancak  İlçesinin  adı  KEPSİL, 187l' lerde  AKKÖY, l928'lerde  de  BULANCAK  adını  almıştır.         

l455 'de bir Naiplik , yani  Kadı  Naibi’nin  yargı  alanına  giren idari  bir  ünite olan  Kepsil, l455  tahririne  göre  Mustafa  Kethüda, Şemsettin Kethüda  ve  Çakır oğlu Pir Kadem  Kethüda’nın  Yurdu'dur.                                                

Ancak Giresun–Tirebolu  gibi  şehir  merkezlerinde  nüfusun  çoğunluğu  Ticaret  Rum  ve  Ermenilerin  elinde  bulunuyordu.    

Hacı  Emir  Beyliğinde  II.Murat  döneminde  Osmanlı  yönetimine  girmiş, 146l  yılında  Fatih  Sultan  Mehmet  döneminde  Trabzon'un  alınmasıyla Karadeniz bölgesi  böylece  kesin  Türk hakimiyetine girmiştir.Türk  Yurdu  olmuştur.         

Bulancak  İlçesi, AKKÖY  adı  ile  Giresun'a  bağlı  iken  l887  yılında Belediye  kurulmuş, l934  yılında da  İlçe  olmuştur 

Kaynak : Bulancak Kaymakamlığı Web Sitesi


Yorumlar - Yorum Yaz


BAŞKANIMIZ

Ali BİLİR

SMS Sistemine Kayıt

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.03836.0625
Euro6.73226.7591
Hava Durumu
Anlık
Yarın
17° 13° 10°