Eynesil

Giresun iline bağlı, yüz ölçümü 46 km2, rakım 88 metre olan ve nufusu 10700 kişiden oluşan Karadenizin şirin bir ilçesidir. Giresun’un Trabzon sınırında ki en son ilçesidir.  

Tarihi 

Eynesil'in bilinen tarihi İsa'dan önce 1500 yıllarına kadar dayanmaktadır.Bu dönemde Büyük Hitit İmparatorluğu egemenliğinde olan Eynesil, 300 yıl kadar bu imparatorluğun yönetiminde kaldıktan sonra İ.Ö. 1200 yıllarında Firigya Konfederasyonu emrine girmiştir. 

Yunanlıların yöreye gelişleri İ.Ö. 756 yılına kadar dayanmaktadır.Yunanlılardan sonra İ.Ö. 670 yılında yöre milatoslularla tanışmıştır. Miletoslular Eynesil'in de içinde yer aldığı Karadeniz kıyılarında 90 civarında ticaret kolonisi kurmuşlardır. Eynesilde bulunan ve  bir bölümü yıkılmış olan kalenin de ilk olarak bu dönemde inşa edildiği sanılmaktadır. 

İ.Ö. 520 yılında, Eynesil Pontos Satraplığı içinde bulunmuştur. Bu dönemde Pers imparatorluğunun 19.Eyaleti olan Pontos Satraplığı, 200 yıl kadar sonra Kapadokya Krallığı egemenliğine girmiştir. Ancak Pontos Satraplığında cıkan karışıklıklar bitmek bilmemiş, İ.Ö. 298 yılında Büyük Pontos Krallığı kurulmuştur. Bu devlet  İ.Ö. 91 yılında Anadoludaki en güçlü krallık haline gelmiştir. Bu durum Romalılar'ın Pontos Ülkesine saldırmasına kadar sürmüş, Romalılar'ın saldırıları sonucu İ.Ö. 63 yıllarında Pontos Krallığı ortadan kaldırıldıştır. Pontos'un yıkılması ile Roma'ya bağlı Galatya egemenliği altına girmiştir. Eynesil ve tüm Doğu Karadeniz sahillerinin Roma İmparatorluğu egemenliği altındaki dönemi İ.S. 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması ile sona ermiş gibi görünsede, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ilçedeki egemenliği 1204 yılına kadar devam etmiştir.

1204 yılında Eynesil Megalon Kommemon İmparatorluğu egemenliğine girdi. Diğer adıyla Trabzon İmparatorluğu olarak bilinen bu devlet, Ekim 1461 de yöreye Osmanlıların gelişiyle son buldu. 

Ekim 1461 tarihinde,Trabzon'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınmasından iki ay kadar sonra Aralık 1461 tarihinde Eynesil de Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. 

İlçemizin adını nereden aldığı kesin bir yazılı kaynakla belirlenememiştir. Eynesil adını Türklerin bölgeye yerleşmesiyle aldığı sanılmaktadır. Eynesil isminin İYİNESİL'den değişimle Eynesil'e dönüştüğü, İNESİ BEY'den kaynaklandığı yolunda rivayetler vardır. 

XVI. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Osmanlı coğrafyacılarından Mehmet AŞIK eserinde, Trabzon ve Giresun arasıbdaki bölgede Türk halkından büyük bir kısmının ÇEPNİ'lerden meydana geldiğini ve bölgenin batı ile güney tarafındaki dağların Çepni Dağları adını raşıdığını yazmaktadır. 

Yine Yavuz Sultan Selim devrine ait Trabzon tehir defteri, Giresun bölgesinindeki halkın ezici çoğunluğunun Türk olduğunu pek açık şekilde göstermektedir. 1515 yılında yazılmış bulunan bu deftere göre, Ordu-Giresun, Giresun-Torul, Görele-Eynesil arasındaki yörede çok yoğun bir Türk nufusu görülmekte ve burası Vilayet-i Çepni adını taşımaktadır. Çepni'lerin diğer Türk Oymakları ile birlikte Trabzon-Torul ve Vakfıkebir arasındaki sahada kalabalık bir şekilde yaşadıkları görülmektedir. XVI: yüzyılda Ordu-Trabzon arasındaki bölge, Türk çoğunluğu tarafından iskan edilmiş olup, hepside yerleşik hayat sürmüştür. 

İlçe I.Dünya Savaşı sonrasında Rus İşgaline uğramış 13 ŞUBAT 1918 de işgalden kurtulmuştur. 

Eynesil, Cumhuriyetin ilk yıllarından 1930 yılına kadar Görele'ye bağlı bir köy iken, 1930 yılında Bucak teşkilatı kurulmuş, 1962 yılına kadar toplam 14 bucak müdürü görev yapmıştır.İlçemiz 1960 yılında Bakanlar Kurulu'nun 1960 / 7033 sayılı kararı ile Görele ilçesinden ayrılıp Giresun'a bağlı müstakil ilçe olmuştur. 

İlçeye bağlı 12 köy ve 1 adet belde bulunmaktadır. 

Bilgiler Eynesil Federasyonu Sitesinden alınmıştır.

BAŞKANIMIZ

Ali BİLİR

SMS Sistemine Kayıt

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.03836.0625
Euro6.73226.7591
Hava Durumu
Anlık
Yarın
17° 13° 10°